ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE EXECUTARE SILITA

Cererea de executare silita, in original.
Titlul executoriu, in original.

Taxa judiciara de timbru in valoare de 12 LEI + 4 LEI, ce se plateste in contul primariei din raza domiciliului/sediului creditorului (persoana care solicita punerea in executare a titlului executor).

Timbru judiciar in valoare de 0,45 LEI.

Daca cererea de executare mai sus mentionata este semnata de o alta persoana decat creditorul (ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.

Cererea prin care se solicita inceperea executarii silite trebuie sa cuprinda:

  • Numele/denumirea si sediul/domiciliul creditorului;
  • Numele/denumirea, sediul/domiciliul si codul numeric personal ale debitorului persoana fizica, respectiv denumirea, sediul, codul fiscal, numarul de ordine in Registrul Comertului ale debitorului persoana juridica;
  • Titlul Executoriu a carei punere in executare se solicita;
  • Forma de executare preferata de creditor (mobiliara, imobiliara, poprire sau toate formele de executare – in conditiile in care creditorul nu cunoaste situatia patrimoniala a debitorului).

ACTE NECESARE PENTRU COMUNICAREA UNEI NOTIFICARI

Notificarea conceputa si redactata de dumneavoastra in 3 exemplare, semnate de dumneavoastra personal sau de avocat/mandatar.
Daca notificarea este semnata de avocat/mandatar, va trebui sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.

 

Modele de cereri:

  • Cerere comunicare notificare
  • Cerere executare silită imobiliară
  • Cerere executare silită directă
  • Cerere executare silită mobiliară
  • Cerere executare silită prin poprire