Despre noi

În cadrul Biroului  Executor Judecătoresc activează:

Executor judecătoresc Man Ovidiu Ioan, numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 02.11.2006, absolvent al Universității Babes Bolyai – Facultatea de Drept promoția 1997;

Read More

Competenta

COMPETENTA MATERIALA

Potrivit prevederilor Legii nr.188/200, executorii judecatoresti au urmatoarele atributii:

  • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • Comunicarea actelor de procedura;
  • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
  • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
Read More

Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE EXECUTARE SILITA

Cererea de executare silita, in original.
Titlul executoriu, in original.

Taxa judiciara de timbru in valoare de 12 LEI + 4 LEI, ce se plateste in contul primariei din raza domiciliului/sediului creditorului (persoana care solicita punerea in executare a titlului executor).

Timbru judiciar in valoare de 0,45 LEI.

Read More

Birou Executor Judecatoresc

Man Ovidiu Ioan