Despre noi

În cadrul Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecatoreşti MAN ŞI ASOCIAŢII activează:

Executorul judecătoresc Man Ovidiu Ioan, numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 02.11.2006, absolvent al Universităţii Babeş Bolyai, Facultatea de Drept, promoţia 1997;

Executorul judecătoresc Soponar Ciprian Lucian, în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 17.02.2012, absolvent al Universităţii Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept, promoţia 2002.

Read More

Competenta

COMPETENTA MATERIALA

Potrivit prevederilor Legii nr.188/200, executorii judecatoresti au urmatoarele atributii:

  • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • Comunicarea actelor de procedura;
  • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
  • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
Read More

Acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE EXECUTARE SILITA

Cererea de executare silita, in original.
Titlul executoriu, in original.

Taxa judiciara de timbru in valoare de 12 LEI + 4 LEI, ce se plateste in contul primariei din raza domiciliului/sediului creditorului (persoana care solicita punerea in executare a titlului executor).

Timbru judiciar in valoare de 0,45 LEI.

Read More

Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti

Man si Asociatii